Klima Santrali

Her türlü uygulama ve havalandırma senaryosuna göre özel klima santrali dizaynı ve üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Tüm cihazlar çift cidarlı olup, ses ve ısı izolasyonu için  taş yünü kullanılmaktadır. Hava sevkinde kullanılan fanlar Nicotra-Gebhardt markadır.