Kamu Alanları

İyi hizmet için, iyi iklimlendirme sunuyoruz.

Hayatımızın iş ve konut dışındaki tüm zamanını geçirdiğimiz bu alanlarda sıcaklık ve havalandırmanın yönetilmesi iyi bir planlama gerektirir. Kamu alanlarındaki ekipmanlarınızı ve hizmetlerinizi yönetmek için mevcut en iyi teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanız, verimliliğinizi arttırmak, maliyet tasarrufları ve halka sunduğunuz hizmetteki iyileştirmeler açısından birçok avantaj sağlar.

Hastaneler, idari binalar, havaalanları, eğitim kurumları ve daha birçok kamu alanında teknik gereksinimlerinizi karşılamak için güvenli soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarlıyor ve üretiyoruz.

Bunun bilinci ile teknolojik altyapımız ve deneyimimiz doğrultusunda basit veya son derece gelişmiş çözümler sunmak için mevcut mimar, tasarımcı, inşaatçı ve diğer müteahhitler ile birlikte çalışarak en iyi çözümü sunuyoruz.